E-mail

info@modinox.com.tr

Telefon

0850 346 95 35

Çalışma Saatleri

PZRTS-CMRTS 09:00-18:00

Havalandırma Sistemi

Yaşam alanlarımızda yer alan havanın yüksek kalitede olması gerekmektedir. Modinox Paslanmaz Sistemler olarak kuracağımız havalandırma

ÜrünlerHavalandırma Sistemi

Yaşam alanlarımızda yer alan havanın yüksek kalitede olması gerekmektedir. Modinox Paslanmaz Sistemler olarak kuracağımız havalandırma sistemleri sayesinde yaşam alanınızdan karbondioksit ve kötü kokular dışarı atılarak ortama taze hava girişi sağlanacaktır. Bu sayede yaşam alanınızda yer alan havanın kalitesi artacak, yaşam kalitenize olumlu bir etki sağlayacaktır.

Konutlarda havalandırma çözümleri, insanların yaşamlarına devamı noktasında ihtiyaç duydukları oksijeni alabilmeleri ve hayatlarını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmeleri açısın- dan vazgeçilmezdir. Bunun yanında konutların inşaası sırasında kullanılan yapı elemanla- rından ve evin içerisinde yer alan eşyalardan emisyon ile ortam havasına karışan tehlikeli partiküllerin uzaklaştırılması, bu partiküllerin hayatımızı tehdit etmekten çıkarılması için mutlak bir çözümdür. İç hava kalitesinin arttırılabilmesi için mutlaka yeterli miktarda taze havanın ortama veril- mesi gerekir. Eski binalarda enfiltrasyon nedeniyle doğal olarak ortama karışan dış hava bu ihtiyacı karşılamaktaydı. Son 100 yıllık süreçte artan çevre ve enerji bilinci sonucunda sızdırmaz hale getirilen binalar bir termosu andırmakta mekanik havalandırma yapılmadı- ğı durumlarda oksijensizlikten insanların ölümlerine bile sebep olabilmektedir. Havalandırmanın konut içerisindeki önemini dile getirecek en önemli konulardan biri kuşkusuz insan sağlığıdır.Modinox Paslanmaz Sistemler olarak değerli müşterilerimizin sağlığını önemsemekte ve ürünlerimizde kaliteyi ön planda tutmaktayız.